Hội thảo sơ kết công tác triển khai thực hiện Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019

Ngày 13/11/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội thảo sơ kết công tác triển khai thực hiện Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội thảo do ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chủ trì. Tham dự Hội thảo có đại diện các cơ quan cấp tỉnh như Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; lãnh đạo UBND các huyện; đại diện các Cộng đồng tham gia thực hiện Quy chế; các tổ chức xã hội, dự án, tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và các cơ quan truyền thông.

Tại Hội thảo, các đơn vị đã phát biểu tham luận tập trung việc thực hiện Quy chế, cũng như chia sẻ các kinh nghiệm trong quá trình hỗ trợ cộng đồng về triển khai nội dung Quy chế. Qua hơn một năm thực hiện, bước đầu cho thấy nhận thức và trách nhiệm của các cộng đồng đã từng bước được nâng lên, Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND đã thể hiện rõ quyền làm chủ, xác định vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng được giao, thúc đẩy công tác quản lý rừng cộng động trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn.

Tham gia ý kiến tại Hội thảo, hiện ngân sách bố trí cho công tác thực hiện Quy chế còn hạn chế nên khó đáp ứng các nội dung công việc đề ra trong công tác thực hiện; nguồn thu chính của cộng đồng chủ yếu từ nguồn chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng hằng năm, chưa đáp ứng nhu cầu hoạt động của cộng đồng. Các thành viên Ban quản lý, Ban Kiểm soát của cộng đồng hoạt động chủ yếu trên tinh thần tự nguyện, kinh phí hỗ trợ thiếu thốn nên rất cần nguồn lực hỗ trợ đến từ các cơ quan, tổ chức, dự án trong và ngoài nước để hỗ trợ tỉnh thực hiện Quy chế quản lý rừng cộng đồng và nhân rộng các mô hình điểm đã được thực hiện trong giai đoạn 2019-2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - chủ trì Hội thảo đã nhấn mạnh: Quy chế quản lý rừng cộng đồng đã bước đầu phát huy hiệu quả hỗ trợ cho các cộng đồng được giao rừng thể hiện vai trò và quyền làm chủ của mình. Để có thể đánh giá được toàn bộ các tác động của Quy chế đối với công tác quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm cần xây dựng báo cáo sơ kết công tác triển khai Quy chế quản lý rừng cộng đồng để có căn cứ trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với thực tế của từng vùng miền; cũng như tiếp tục tham mưu triển khai nội dung Quy chế sâu rộng trong tất cả các cộng đồng trên toàn tỉnh.

Trong giai đoạn tiếp theo, các địa phương cần chú trọng hỗ trợ cho các cộng đồng nâng cao quyền và trách nhiệm trong việc tổ chức quản lý bảo vệ và phát triển rừng; quá trình thực hiện các nội dung của Quy chế cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan để tránh sự chồng chéo, kéo dài gây mất thời gian; đề nghị các dự án căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương để tiếp tục hỗ trợ các cộng đồng thực hiện nội dung Quy chế trong thời gian đến, trong đó cần chú trọng đến công tác nâng cao năng lực của các Ban quản lý rừng cộng đồng, hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho cộng đồng trong việc xây dựng và thực hiện Phương án Quản lý rừng bền vững, Kế hoạch bảo vệ rừng hằng năm, Quy ước bảo vệ rừng, cơ chế sử dụng hiệu quả nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng và các nguồn hỗ trợ khác của Nhà nước, thúc đẩy công tác quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh ngày một tốt hơn./.

Một số hình ảnh tại Hội thảo

 

Các bài khác