LÃNH ĐẠO SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÀM VIỆC VỚI CHI CỤC KIỂM LÂM

Sáng ngày 10/8/2021, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và ông Nguyễn Đại Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở phụ trách lâm nghiệp làm việc tại Chi cục Kiểm lâm để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa nắng nóng cao điểm và tháo gỡ một số vướng mắc trong việc triển khai thực hiện phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Tham gia buổi làm việc, về phía Chi cục Kiểm lâm có lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm và các phòng CMNV, Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 và 2, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thành phố Huế và Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy.

Tại buổi làm việc, Chi cục Kiểm lâm đã báo cáo tình hình cháy rừng trong những ngày vừa qua (5-9/8/2021) và báo cáo công tác trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; nêu ra một số vướng mắc báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, tháo gỡ và giải quyết.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo Sở đã chia sẻ khó khăn với lực lượng Kiểm lâm trong thời gian vừa qua và biểu dương đơn vị đã có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác chữa cháy rừng. Thời gian tới, lực lượng Kiểm lâm tiếp tục chỉ đạo các địa phương, đơn vị rà soát các phương án PCCCR, chú trọng công tác tuyên truyền phòng ngừa, thực hiện đúng các quy định tại Quyết định 28/2020/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 về Quy chế phối hợp các lực lượng tham gia chữa cháy rừng và Quyết định số 855/QĐ-UBND ngày 17/4/2021 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong giai đoạn tới, cần xây dựng Chiến lược quản lý cháy rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, nghiên cứu đề xuất các phương tiện chữa cháy phù hợp với địa hình vùng rừng núi.

Đối với công tác trồng rừng, trước mắt Chi cục Kiểm lâm phải rà soát các quy định của Nhà nước để xây dựng các quy trình áp dụng phù hợp với điều kiện của địa phương nhưng không trái với quy định chung. Rà soát kỹ để xác định quỹ đất trống có thể đưa vào trồng rừng tại các ban quản lý, công ty lâm nghiệp; tổ chức thực hiện và chỉ đạo có hiệu quả công tác trồng rừng từ khâu tư vấn thiết kế, thẩm định, chọn loài, phương thức trồng, biện pháp canh tác,... đảm bảo trồng rừng phải thành rừng; tăng cường trách nhiệm của chủ rừng trong hoạt động trồng rừng; nghiên cứu thực hiện quy hoạch trồng rừng thay thế và xây dựng bộ hồ sơ dữ liệu về trồng rừng thay thế; chỉ đạo các chủ rừng có thể sản xuất giống cây bản địa để chủ động nguồn giống cho các mùa vụ trồng rừng từ năm 2022 trở về sau./.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc

Các bài khác