Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo huyện Nam Đông về tình hình thực hiện Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND

Thực hiện Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 04/12/2015 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh, sau gần 5 năm thực hiện, nhằm tăng cường chỉ đạo và tháo gỡ những khó khăn trong quá trình thực hiện, ngày 27/11/2020 ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cùng Tổ công tác tham mưu thực hiện Chỉ thị 65 tỉnh, gồm đ/c Nguyễn Hữu Huy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và các thành viên trong tổ đã làm việc với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo huyện Nam Đông.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo huyện Nam Đông báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị trong 5 năm, nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện, so sánh tình hình phá rừng trước và sau khi Chỉ thị có hiệu lực, hiệu quả của công tác truyền thông, công tác tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện; sự tham gia quyết liệt và đồng bộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và các ban ngành đoàn thể cấp huyện, cấp xã; một số khó khăn trong việc xây dựng phương án xử lý; những bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện và kiến nghị đề xuất.

Các ý kiến tham gia của Tổ công tác cấp tỉnh, làm rõ thêm các nội dung cần báo cáo, giải đáp và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của Ban Chỉ đạo 65 huyện Nam Đông.

Sau khi nghe ý kiến các bên tham gia, ông Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đánh giá cao sự nỗ lực của tập thể Hạt Kiểm lâm Nam Đông đã tham mưu UBND huyện và tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt; sau khi tham mưu ban hành phương án xử lý thì việc tổ chức thực hiện có chậm, do thời gian mưa, bão, lụt kéo dài, đến nay đã xây dựng được một số hồ sơ, thủ tục để xử lý. Lãnh đạo Sở yêu cầu tập trung xử lý một số vụ đến hết tháng 12 năm 2020.

Để tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện, đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông tham mưu UBND huyện tổ chức sơ kết cuối tháng 12 năm 2020. Tổ công tác cấp tỉnh tổng hợp kết quả để chuẩn bị nội dung tổ chức sơ kết Chỉ thị 65 toàn tỉnh. Báo cáo sơ kết phải đạt chất lượng, đánh giá những thành công bước đầu, những nội dung chưa làm được, xây đựng đề cương, cập nhật số liệu chính xác kèm theo dữ liệu bản đồ, phân tích và đánh giá các chỉ số đã đạt được, nguyên nhân tồn tại, khó khăn, hạn chế và bài học kinh nghiệm rút ra để tổ chức thực hiện trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh

 

 

 

 

 

Các bài khác