Lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đồng loạt ra quân tổng vệ sinh sau bão số 5

Sáng Chủ nhật ngày 27/9/2020, các đơn vị Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đồng loạt ra quân tổng vệ sinh sau bão số 5 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 8719/UBND-CT ngày 26/9/2020 về việc triển khai công tác ra quân tổng vệ sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát huy vai trò của cán bộ công chức làm công tác bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch – sáng tại trụ sở làm việc.

Một số hình ảnh hoạt động tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc

 

Các bài khác