Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp Đoàn đại diện Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức (BMUB) tài trợ Dự án CarBi và WWF

Ngày 19/02/2020 tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác đánh giá tiến độ thực hiện dự án CarBi 2 của nhà tài trợ đến từ Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức (CHLB) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) gặp gỡ và làm việc với Ban Quản lý Dự án “Dự trữ các-bon và bảo tồn đa dạng sinh học rừng” - CarBi giai đoạn 2 (CarBi 2). Đồng chí Nguyễn Đại Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm - Giám đốc Dự án đã tiếp đón và làm việc với Đoàn.

Đây là lần đầu tiên, kể từ khi dự án CarBi 2 được phê duyệt, một đoàn đánh giá tiến độ thực hiện dự án đến thăm hiện trường cũng như làm việc với các đơn vị hưởng lợi của dự án tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Đại diện cho Chính phủ CHLB Đức có ông Joerg Rueger - đại diện Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức (BMUB) tại Đại sứ quán CHLB Đức tại Hà Nội, Các đại diện của KfW gồm có bà Simone Wunsch - Trưởng đại diện KfW tại Việt Nam, ông Hubertus Kraienhorst- Chuyên gia lâm nghiệp cấp cao của KfW tại Hội sở Frankfurt, ông Adrian Tilman Klocke - Quản lý dự án của KfW tại Hội sở Frankfurt, và bà Lê Thủy Anh - Điều phối viên dự án của KfW tại Văn phòng KfW Hà Nội. Đến tham dự buổi làm việc có sự tham dự của các thành viên Ban Quản lý Dự án CarBi 2; Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm, các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm; Ông Fanie Bekker - Giám đốc Chương trình CarBi; Ông Nguyễn Anh Quốc - Quản lý dự án CarBi 2 tại Việt Nam và phụ trách hợp phần của dự án và cán bộ kỹ thuật dự án tham dự.

Buổi làm việc đã nghe Ban Quản lý Dự án CarBi 2 báo cáo các kết quả nổi bậc đã đạt được, các thuận lợi cũng như các thách thức trong thời gian thực hiện dự án, trong đó lĩnh vực bồi hoàn đa dạng sinh học (ĐDSH) là vấn đề còn mới đối với Việt Nam, để có thể triển khai được bồi hoàn ĐDSH thì việc nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn của bồi hoàn ĐDSH, xây dựng quy trình thiết kế một chương trình/dự án bồi hoàn ĐDSH nhằm bảo tồn ĐDSH trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam là một việc làm cần thiết và cấp bách.

Đoàn đánh giá cao và ghi nhận các nỗ lực thực hiện hoạt động Dự án ở tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua cũng như kinh nghiệm của tỉnh trong công tác bảo tồn rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển sinh kế...Trong thời gian tới KFW mong muốn Ban Quản lý Dự án CarBi 2 tiếp tục thực hiện các hoạt động của Dự án. Ông  Joerg Rueger khẳng định bảo tồn đa dạng sinh học là một quá trình đòi hỏi những nỗ lực lâu dài của chính quyền địa phương và mong muốn sự hợp tác lâu dài giữa KFW, Ban Quản lý Dự án CarBi 2 và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, Đoàn đã đi và làm việc tại hiện trường dự án ở Vườn Quốc gia Bạch Mã và Khu bảo tồn Sao La Thừa Thiên Huế cũng như các cộng đồng của xã A Roàng, xã Hương Nguyên - huyện A Lưới.

Dự án “Dự trữ các-bon và bảo tồn đa dạng sinh học rừng” - CarBi giai đoạn 2 (CarBi 2) do Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Cộng hòa Liên bang Đức (BMUB) tài trợ thông qua KFW và WWF đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1038/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 với thời gian thực hiện 06 năm từ 2019 đến 2024. Mục tiêu của Dự án là góp phần vào việc bảo vệ, phục hồi và thúc đấy sử dụng bền vững các hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học khu vực Trung Trường Sơn./.

Các bài khác