Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020

Sáng ngày 7/7/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020.
 
Trong 6 tháng đầu năm, toàn Khối Lâm nghiệp đã nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu đề ra đầu năm. Tuy nhiên, dịch bệnh Covid 19 có ảnh hưởng nhiều đến công tác lâm nghiệp, nhất là công tác sử dụng và phát triển rừng.
 
Về công tác quản lý bảo vệ rừng, với phương châm bảo vệ rừng tận gốc, toàn Khối đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và ảnh viễn thám để giám sát biến động rừng, cảnh báo sớm mất rừng và cháy rừng. Lực lượng Kiểm lâm và các ban quản lý rừng đã tổ chức 353 đợt truy quét tại rừng, với hơn 6.100 ngày công tham gia, lập biên bản 99 vụ khai thác rừng trái phép, tịch thu 38,45 m3 gỗ, 14 máy cưa xăng, tháo dỡ 39 lán trại và 845 bẫy các loại; phát hiện và xử lý 81 vụ phá rừng, với tổng diện tích 15,52  ha, đã xử phạt hành chính 15 vụ vi phạm, với tổng số tiền 61 triệu đồng, khởi tố 03 vụ phá hoại rừng; phát hiện 260 vụ vi phạm về vận chuyển lâm sản trái phép, tịch thu gần 148 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách hơn 897 triệu đồng.
 
Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ cháy rừng, với diện tích rừng bị cháy 7,76 ha, diện tích rừng bị thiệt hại 1,73 ha rừng trồng. Ngoài ra, lực lượng Kiểm lâm còn phát hiện và dập tắt hàng chục vụ cháy khác ngay từ ngoài bìa rừng, không để xảy ra cháy lan vào rừng trồng.
 
Về công tác phát triển rừng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn theo từng dạng lập địa khác nhau. Đến nay, toàn tỉnh trồng được 2.267,5 ha/5.700 ha kế hoạch, chủ yếu là rừng sản xuất được trồng lại sau khi khai thác trắng. Ngoài ra, đã trồng nâng cấp chất lượng rừng 181,2 ha. Diện tích trồng rừng phòng hộ, đặc dụng theo kế hoạch đầu năm là 250,0 ha được thực hiện chủ yếu bằng nguồn vốn trồng rừng thay thế, hiện đã trồng được 100 ha; đã gieo ươm khoảng 15 triệu cây giống chuẩn bị cho kế hoạch trồng rừng trong năm; chăm sóc rừng được 2.196,3 ha, khoán QLBVR đạt 170.150 ha rừng.
 
Đến nay, toàn tỉnh đã có 7.800 ha rừng được cấp chứng chỉ rừng FSC, trong đó rừng của Công ty TNHH NN MTV LN Lâm nghiệp Tiền Phong là 3.000 ha, nhóm hộ là 4.670 ha.
 
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã hoàn thành công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 với tổng số tiền 48,7 tỷ đồng, diện tích chi trả 152.625,05 ha do 589 chủ rừng quản lý. Kế hoạch chi trả tiền DVMTR năm 2020 là 30,1 tỷ đồng cho 153.202,42 ha rừng cung ứng DVMTR do 620 chủ rừng quản lý. Đến nay đã cơ bản hoàn thành tạm ứng tiền DVMTR đợt 1 cho các chủ rừng.
 
Hội nghị cũng đã xác định nhóm nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh và tang cường công tác phối hợp trong toàn Khối, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, đặc biệt là tang cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến thông tin pháp luật để thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia vào công tác QLBVR-PCCCR; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch, Đề án quan trọng như: Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, Kế hoạch phát triển rừng  trồng gỗ lớn giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch Giảm phát thải các bon rừng, Đề án phát triển rừng ngập mặn tại xã Hương Phong, Đề án Thành lập trằm chim và quy hoạch đa dạng sinh học vùng cửa sông Ô Lâu, Đề án Phát triển hệ thống HTX lâm nghiệp bền vững... Đặc biệt, tập trung mọi nguồn lực để quản lý có hiệu quả diện tích rừng tự nhiên, bảo tồn các loài tự nhiên và thực hiện tốt công tác PCCCR năm 2020./.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị
 
 
 
 
Các bài khác