TẬP HUẤN “KỸ NĂNG NHẬN DIỆN CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG Dà THƯỜNG GẶP VÀ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÔ.

Ngày 09/9/2022, tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế đã diễn ra lớp tập huấn Tiểu giáo viên về “Kỹ năng nhận diện các loài động vật hoang dã thường gặp và phổ biến kiến thức pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã”.

Lớp tập huấn có sự tham gia của 15 học viên là cán bộ của UBND các xã/phường/thị trấn đến từ các huyện Nam Đông, A Lưới, Phong Điền, Phú Lộc, thị xã Hương Thủy và thành phố Huế. Mục tiêu của khóa tập huấn nhằm hướng dẫn cho cán bộ địa phương về các kiến thức cơ bản liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã - từ công tác nhận dạng một số loài thường gặp trên địa bàn tỉnh, cũng như kiến thức pháp luật liên quan đến xử phạt các hành vi vi phạm có liên quan; trên cơ sở đó, các Tiểu giáo viên sẽ phối hợp với Chi cục Kiểm lâm, Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển (CHANGE) tiến hành phổ biến lại các kiến thức đã được tập huấn cho cộng đồng địa phương.

Phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn, ông Lê Ngọc Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm đã khẳng định vai trò quan trọng của động vật hoang dã đối với môi trường sống của con người; chính vì vậy, trong những năm qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những bước tiến quan trọng trong hoạt động quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ ĐVHD, đã có rất nhiều chương trình, chiến dịch môi trường do UBND tỉnh phát động như phong trào ngày Chủ Nhật Xanh, Nói không với rác thải nhựa, phong trào gìn giữ Huế - Xanh, Sạch, Sáng... Đặc biệt, ngày 09/01/2020 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ các loài chim trời,  nhằm hạn chế đến mức thấp nhất và tiến tới chấm dứt tình trạng săn bắt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật rừng, các loài chim trời cũng như tiếp tục xây dựng thương hiệu Thành phố Xanh quốc gia được Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên thế giới (WWF) vinh danh năm 2016.

Lớp tập huấn tuy chỉ diễn ra trong 01 buổi, tuy nhiên các học viên đã đánh giá cao về chất lượng lớp tập huấn, cũng như các kiến thức được truyền đạt từ các giảng viên đến từ Chi cục Kiểm lâm, đồng thời cam kết sẽ phối hợp cùng dự án triển khai các hoạt động tập huấn/truyền thông đến sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân về thông điệp “Nói không với buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã và các sản phẩm của chúng trái pháp luật”./.

Một số hình ảnh tại Lớp tập huẩn

Các bài khác