TẬP HUẤN LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG VỐN VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VỐN TÀI TRỢ TỪ DỰ ÁN CARBI2

Trong khuôn khổ Dự án “Dự trữ Carbon và bảo tồn đa dạng sinh học rừng” (Dự án CarBi 2), Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) và Ban quản lý dự án CarBi 2 tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến về việc lập kế hoạch sử dụng vốn và quản lý tài chính vốn tài trợ từ Dự án CarBi2. Khóa tập huấn được tổ chức trong 3 ngày 20, 21 và 23 tháng 7 năm 2021 tại 3 xã dự án là xã Thượng Quảng, xã Thượng Nhật thuộc huyện Nam Đông, và xã A Roàng thuộc huyện A Lưới.

Khóa tập huấn được tổ chức nhằm cung cấp cho các thành viên tham gia các kiến thức và kỹ năng về: i) mở và quản lý tài khoản của Ban quản lý rừng cộng đồng tại ngân hàng; ii) lập kế hoạch sử dụng vốn của cộng đồng hằng năm; iii) quản lý tài chính vốn của cộng đồng; iv) các nguyên tắc và quy định quản lý và sử dụng vốn tài trợ từ dự án CarBi2.

Tham gia khóa tập huấn gồm có thành viên Ban quản lý rừng cộng đồng thôn, đại diện các Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn và đại diện UBND các xã tham gia dự án. Các thành viên tham gia đã nắm được quy trình và các thủ tục để mở tài khoản, phương pháp quản lý tài khoản tại ngân hàng. Đây được xem là một bước tiến mới trong nâng cao năng lực cho cộng đồng về tiếp cận và quản lý nguồn vốn của cộng đồng tại ngân hàng, đặc biệt đối với việc sử dụng tài khoản của tổ chức là Ban quản lý rừng cộng đồng.

Các thành viên tham gia tập huấn đã được thực hành lập kế hoạch sử dụng vốn của cộng đồng, thực hành ghi chép sổ sách kế toán và các chứng từ chi tiêu từ vốn của cộng đồng. Các kiến thức này sẽ được cộng đồng vận dụng trong quá trình quản lý vốn của cộng đồng được tài trợ từ Dự án CarBi2 và các nguồn tài trợ khác. Điều này đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, và góp phần nâng cao năng lực quản lý cho Ban quản lý rừng cộng đồng.

Khóa tập huấn kết thúc sau khi thống nhất được các nhiệm vụ của Ban quản lý rừng cộng đồng và Tổ tiết kiệm và vay vốn trong thời gian tới. Điều này góp phần hướng tới mục tiêu quản lý và bảo vệ rừng bền vững, nâng cao năng lực và thu nhập cho bà con, đảm bảo nguồn vốn tài trợ từ Dự án CarBi2 được quản lý và sử dụng một cách hiệu quả nhất./.

Một số hình ảnh tại khóa tập huấn

Tư vấn VDFs tại Hà Nội đang trao đổi với thành viên lớp tập huấn

Khóa tập huấn cho Ban quản lý rừng cộng đồng thôn A Xách và các bên liên quan tại xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế


Khóa tập huấn cho Ban quản lý rừng cộng đồng Thôn 5 và các bên liên quan tại xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Khóa tập huấn cho các thành viên Ban quản lý rừng cộng đồng thôn Ka Ron - A Ho và các bên liên quan tại xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Các bài khác