Tập huấn nâng cao năng lực phòng cháy và chữa cháy rừng năm 2020

Trong tháng 6/2020, nhằm chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với thời tiết nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Dự án Trường Sơn Xanh tổ chức 3 lớp tập huấn về “Nâng cao năng lực phòng cháy và chữa cháy rừng” cho các nhóm đối tượng như sau:

- Lớp 1: Nhóm lãnh đạo cấp xã, kiểm lâm địa bàn và các Tổ, đội BVR - PCCCR.

- Lớp 2: Nhóm cán bộ kỹ thuật các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Chi cục Kiểm lâm, các Đội KLCĐ và PCCCR, Hạt Kiểm lâm, cán bộ nòng cốt của các Hợp tác xã, Công ty TNHH NNMTV Lâm nghiệp.

- Lớp 3: Nhóm cán bộ quản lý, lãnh đạo, phụ trách chuyên môn.

Nội dung chương trình các lớp tập huấn tập trung chú trọng các vấn đề đang được quan tâm như: Luật Lâm nghiệp và các văn bản dưới Luật về công tác BVR và PCCCR; phương pháp dự báo cháy rừng; xây dựng phương án PCCCR; khung pháp lý và sự phối hợp trong công tác PCCCR giữa các cấp chính quyền và các lực lượng liên quan; công tác kiểm tra, giám sát trong PCCCR… Các lớp tập huấn được tổ chức trong 2 ngày, trong đó có 1 ngày đi thực tế tại hiện trường.

Thông qua chương trình tập huấn, các học viên được trang bị thêm những kiến thức, nghiệp vụ, chiến thuật, kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng, thực hành các trang thiết bị PCCCR; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác PCCCR, từ xây dựng kế hoạch cho đến tổ chức, thực hiện công tác tuyên truyền, triển khai các phương án huy động lực lượng khi có cháy rừng xảy ra… một cách linh hoạt và hiệu quả hơn trong việc phòng cháy và chữa cháy rừng./.

Một số hình ảnh

 

Các bài khác