Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện phương án quản lý rừng bền vững gắn với cấp chứng chỉ rừng FSC và trồng rừng gỗ lớn

Nhằm nâng cao năng lực thực hiện phương án quản lý rừng bền vững gắn với cấp chứng chỉ rừng FSC và trồng rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh cho các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian từ ngày 23-25/9/2020, Chi cục Kiểm lâm tổ chức lớp tập huấn cho các đối tượng là Quỹ BV và PTR tỉnh, Phòng Nông nghiệp và PTNT cấp huyện, các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc và các chủ rừng lớn trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chương trình lớp tập huấn tập trung chú trọng các vấn đề đang được quan tâm như:

- Định hướng Quản lý rừng bền vững và chính sách của Nhà nước về Quản lý rừng bền vững gắn với Chứng chỉ rừng.

- Hướng dẫn xây dựng Phương án Quản lý rừng bền vững và các biện pháp kỹ thuật thâm canh rừng gỗ lớn.

- Trình tự các bước tham gia trồng rừng gỗ lớn, gắn với Chứng chỉ rừng. Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn FSC Việt Nam Ver 2,0 và cách sử dụng biểu mẫu trong quản lý rừng bền vững, gắn với Chứng chỉ rừng.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị thêm những kiến thức, nghiệp vụ về xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn và chuyển chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn, trình tự các bước tham gia chứng chỉ rừng FSC.

Bên cạnh các nội dung truyền đạt của báo cáo viên, các học viên đã trao đổi, thảo luận sôi nổi và kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện quản lý rừng bền vững tại địa phương, đơn vị, từ đó đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Kết thúc lớp học, Ban tổ chức đã tổ chức lấy ý kiến đánh giá kết quả lớp tập huấn với mục đích khảo sát ý kiến từ học viên về chương trình nội dung, phương pháp giảng dạy…để từ đó làm cơ sở cho việc tổ chức các lớp tập huấn sau đạt hiệu quả, chất lượng tốt hơn.

Trong thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm sẽ tiếp tục phối hợp với đơn vị liên quan đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn về các giải pháp quản lý rừng bền vững cho nhiều đối tượng liên quan khác nhằm hướng đến mục tiêu năng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng, góp phần xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường sinh thái, phục vụ hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp tỉnh./.

Một số hình ảnh

Các bài khác