Tập huấn phổ biến các chính sách lâm nghiệp mới nhằm nâng cao năng lực về công tác giống cây trồng lâm nghiệp và quản lý công trình lâm sinh

Trong thời gian qua, ngành lâm nghiệp đã có sự thay đổi quan trọng về chính sách pháp luật nhằm mục tiêu tạo môi trường phát triển lâm nghiệp thông thoáng, thuận lợi nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu về công tác quản lý nhà nước.

Năm 2017, Quốc hội đã thông qua và ban hành Luật Lâm nghiệpcó hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019 thay thế cho Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004. Để thực thi hiệu quả Luật lâm nghiệp mới, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp; đồng thời Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các Thông tư hướng dẫn chi tiết việc thực thi Nghị định của Chính phủ.

Nhằm phổ biến rộng rãi cho các đối tượng liên quan biết rõ nội dung những văn bản pháp quy lâm nghiệp mới để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương đảm bảo các quy định của pháp luật,từ ngày 20-21/6/2019, tại thành phố Huế, Chi cục Kiểm lâm tổ chức lớp tập huấn “Phổ biến các chính sách lâm nghiệp mới nhằm nâng cao năng lực về công tác giống cây trồng lâm nghiệp và quản lý công trình lâm sinh”.Lớp tập huấn do lãnh đạo và kiểm lâm viên Phòng Sử dụng và Phát triển rừng và Phòng Thanh Tra-Pháp chế, Chi cục Kiểm lâm trực tiếp truyền đạt với sự tham dự của các học viên là cán bộ lãnh đạo và kỹ thuật của các Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các Công ty Lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm và Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế, các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống lâm nghiệpvà các chủ rừng là hội viên Chi hội Phát triển rừng bền vững thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nội dung chuyên đề tập huấn, tập trung phổ biến một số nội dung liên quan đến lĩnh vực sử dụng và phát triển rừng như sau:

  • Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;
  • Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản;
  • Thông tư số 28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về quản lý rừng bền vững;
  • Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về các biện pháp lâm sinh;
  • Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính.

Toàn cảnh lớp tập huấn tại hội trường

Thông qua lớp tập huấn, các học viên đãnắm rõ những kiến thức cơ bản về các quy định của nhà nướctrong lĩnh vực lâm nghiệp và có thể phổ biến, tuyên truyền những nội dung đã tiếp thu để truyền đạt lại cho các đối tượng liên quan ở địa phương nhằm mục đích đưa chính sách pháp luật mới của nhà nước nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn sản xuất, góp phần thực hiện thành công Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh./.

 

Các bài khác