Tập huấn quy phạm kỹ thuật lâm nghiệp

Nhằm nâng cao năng lực về công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và quy phạm kỹ thuật lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong thời gian từ ngày 18-20/11/2020, Chi cục Kiểm lâm tổ chức lớp tập huấn cho các đối tượng là cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế cấp huyện, các đơn vị Kiểm lâm trực thuộc và các chủ rừng lớn trên địa bàn tỉnh.

Nội dung chương trình lớp tập huấn tập trung chú trọng các vấn đề đang được quan tâm như:

- Tập huấn công tác giống cây trồng lâm nghiệp: Thực trạng, sự cần thiết, trình bày nội dung Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Hướng dẫn kỹ thuật trồng một số cây bản địa mọc nhanh và cây bản địa cung cấp gỗ lớn;

- Phổ biến danh mục loài cây trồng rừng kinh tế cung cấp gỗ lớn và Kế hoạch trồng rừng gỗ lớn giai đoạn 2021-2025 và Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị thêm những kiến thức, nghiệp vụ liên quan đến công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, quy trình kỹ thuật trồng rừng một số loài cây bản địa gỗ lớn, danh mục các loài cây trồng rừng sản xuất gỗ lớn, kế hoạch trồng rừng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng thời nắm bắt được phương pháp giải quyết hiệu quả các tình huống thường xảy ra trong quá trình thực thi công vụ tại địa bàn quản lý.

Bên cạnh các nội dung truyền đạt của báo cáo viên, các học viên đã trao đổi, thảo luận và kiến nghị những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất lâm nghiệp, từ đó đề xuất các bên liên quan cùng phối hợp thực thi nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng một cách hiệu quả.

Lớp tập huấn đã đạt được mục tiêu đề ra, qua đó góp phần nâng cao vai trò quản lý nhà nước về lâm nghiệp tại địa phương theo hướng phát bền vững./.

Một số hình ảnh tại lớp tập huấn

 

 

Các bài khác