Tập huấn về quản lý, vận hành chuyên mục “Bảo vệ động vật hoang dã” thông qua Hệ thống giám sát, điều hành Đô thị thông minh Hue-S

Sáng ngày 29/5/2020, Ban quản lý dự án CarBi II tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm và Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh Hue-S tổ chức tập huấn về quản lý, vận hành chuyên mục “Bảo vệ động vật hoang dã” thông qua Hệ thống giám sát, điều hành Đô thị thông minh Hue-S cho các học viên đến từ Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Thủy sản, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an tỉnh), UBND các huyện và UBND một số xã trên địa bàn huyện Nam Đông và A Lưới. Mục tiêu của khóa tập huấn là giúp cho các học viên có đủ năng lực để điều phối, vận hành chuyên mục “Bảo vệ động vật hoang dã” trên hệ thống Hue-S. 
 
Dự án Dự trữ carbon và Bảo tồn đa dạng sinh học rừng (CarBi) pha II được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 23/10/2019. Mục tiêu dự án nhằm ngăn chặn sự suy giảm tài nguyên rừng và bảo tồn đa dạng sinh học.
 
Ps: Khi phát hiện các hành vi vi phạm về động vật hoang dã, người dân hãy chụp ảnh, cung cấp thông tin phản ánh lên Hue-S.
“Hãy chung tay bảo vệ động vật hoang dã” 
 
Một số hình ảnh tại lớp tập huấn
 
 
 
Các bài khác