TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN CHO CÁC CƠ SỞ KINH DOANH VỀ MUA BÁN, GÂY NUÔI VÀ BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ HƯƠNG THỦY.

Trong những ngày cuối tháng 6, đầu tháng 7/2022, Hạt Kiểm lâm thị xã Hương Thủy đã phối hợp với Công an thị xã Hương Thủy và UBND các xã phường trên địa bàn thị xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng các quy định của pháp luật về mua bán, gây nuôi và bảo vệ động vật hoang dã.

Mục đích của đợt tuyên truyền này nhằm nâng cao nhận thức các quy định về bảo vệ động vật hoang dã cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thị xã; đồng thời kết hợp tổ chức ký cam kết về bảo vệ động vật hoang dã, không kinh doanh, chế biến, quảng cáo động vật hoang dã không có hồ sơ hợp pháp hoặc có hồ sơ hợp pháp nhưng sản phẩm không đúng với nội dung hồ sơ. 

Thông qua hoạt động này đã góp phần góp phần nâng cao nhận thức, vận động người dân hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng tiêu thụ động vật hoang dã trên địa bàn. Kết quả đã phổ biến được cho 12 cơ sở kinh doanh và 02 cơ sở gây nuôi ĐVHD nắm rõ các quy định của pháp luật và cam kết chấp hành./.

Một số hình ảnh

Các bài khác