TUYỂN TƯ VẤN HỖ TRỢ CHO DỰ ÁN CARBI II

Yêu cầu
- Có ít nhất bằng cử nhân về lâm nghiệp, môi trường / bảo tồn thiên nhiên, phát triển kinh tế xã hội, hành vi con người và các lĩnh vực liên quan;
- Có kiến ​​thức tốt và kinh nghiệm làm việc tại khu vực Cảnh quan Trường Sơn miền Trung, đặc biệt là Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Đà Nẵng;
- Có kinh nghiệm làm việc với WWF-Việt Nam;
- Có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan hữu quan trong khu vực dự án;
- Trình độ ngoại ngữ: Sử dụng tốt tiếng Việt và tiếng Anh.

Chi tiết xem tại đường link:    https://docs.google.com/document/d/1LvK9DCqlXcJTaR6S-N5TKk4-coWeA23v/edit?usp=sharing&ouid=105318337971796627012&rtpof=true&sd=true

Các bài khác