CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT VỀ VIỆC BỔ NHIỆM HẠT TRƯỞNG HẠT KIỂM LÂM KHU BẢO TỒN SAO LA

Chiều ngày 30/11/2021, tại Văn phòng Ban quản lý Khu Bảo tồn Sao La, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc bổ nhiệm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn Sao La thuộc Chi cục Kiểm lâm.

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Thắng, Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT thừa ủy quyền của Giám đốc Sở trao Quyết định bổ nhiệm Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn Sao La cho ông Lê Thanh Hướng. Thời hạn giữ chức vụ 05 năm, kể từ ngày 01/12/2021 cho đến ngày 30/11/2026.

Ông Lê Thanh Hướng là công chức có năng lực thực tiễn, trưởng thành từ Hạt Kiểm lâm KBT Sao La. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Hạt trưởng, ông Lê Thanh Hướng luôn được đánh giá là người có năng lực, chịu khó và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác nhiều năm liền.

Đến nay, do cơ cấu lại tổ chức theo quy định của Luật cán bộ, công chức sửa đổi, ông Nguyễn Thanh, Giám đốc BQL KBT Sao La thôi kiêm nhiệm vị trí Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm KBT Sao La, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện quy trình bổ nhiệm Hạt trưởng và ông Lê Thanh Hướng được tín nhiệm cao.

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chúc mừng ông Lê Thanh Hướng đã được tín nhiệm giao nhiệm vụ mới và đề nghị trên cương vị mới tiếp tục nỗ lực, phấn đấu phát huy trách nhiệm cá nhân, kết hợp với phát huy trí tuệ tập thể; tập trung tinh thần đoàn kết, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, tập hợp sự đoàn kết trong đơn vị để cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Thanh Hướng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của các cấp đã tín nhiệm giao nhiệm vụ và xin hứa sẽ nỗ lực rèn luyện, học tập, phấn đấu hết mình để đáp ứng tốt yêu cầu công việc trên cương vị mới./

Một số hình ảnh tại buổi lễ công bố Quyết định

Ông Nguyễn Hồng Thắng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT thừa ủy quyền Giám đốc Sở trao quyết định và tặng hoa chúc mừng

Ông Nguyễn Xuân Trường - Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ

Ông Lê Thanh Hướng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn Sao La nhận nhiệm vụ

Ông Nguyễn Hồng Thắng - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT tặng hoa ông Nguyễn Thanh thôi kiêm nhiệm chức vụ Hạt trưởng