Góp ý hồ sơ dự thảo Kế hoạch Phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn 2021-2025 tỉnh Thừa Thiên Huế

Góp ý hồ sơ dự thảo Kế hoạch Phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Xin vui lòng xem các file đính kèm./.

:
Các bài khác