Thông tin dự báo khí tượng thuỷ văn thời hạn mùa và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng Quý IV/2019

Tổng cục Lâm nghiệp ban hành Công văn số 1535/TCLN-PTR ngày 02/10/2019 về việc thông tin dự báo KTTV thời hạn mùa và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng Quý IV/2019.

Xem file đính kèm./.

 

 

: